Vi tilbyr rådgivning, juridisk bistand, tvisteløsning og prosedyre

Vi tilbyr rådgivning, juridisk bistand, tvisteløsning og prosedyre

Rettsregler og samfunn går hånd i hånd

Det er en forutsetning at vi som advokatfirma har særskilt innsikt i det samfunnet  der rettsreglene gjelder. Dette for å kunne gi deg som kunde gode råd.
Videre er det avgjørende for å kunne se samtlige alternativer som best løser dine behov.

Kjerneverdier: Ærlig – Kompetent – Tydelig – Energisk

Du som kunde skal til enhver tid oppleve ærlige, kompetente, tydelige vurderinger og tilbakemeldinger. Dette forutsetter en betydelig integritet hos oss fordi rådene i noen tilfeller kan være annerledes enn hva du som kunde ønsker å høre. Dette vil allikevel være det som gir merverdi, nemlig en profesjonell rådgiver som til enhver tid har omsorg for deg som kunde og dine interesser. Velkommen til Advokatfirmaet Stenstrøm.