Kompetanseområder

Vi tilbyr juridiske tjenester innen de fleste rettsområder. Under finner du en liste over kompetanseområder, klikk på kompetanseområde for å utvide. Vi har særskilt kompetanse innenfor områdene markert med stjerne.

Arbeidsrett
 • Bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med rådgivning, drøftelsesmøter, forhandlingsmøter, utenrettslig mekling, rettsmekling og prosess for domstolene.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
 • Betydelig bransjekunnskap innen både privat virksomhet og offentlig forvaltning.
Arverett
 • Testament
 • Bistår ved privat og offentlig dødsboskifte.
 • Rådgivning
 • Tvisteløsning
Bistandsadvokat
 • Bistår i alle type straffesaker og på alle stadier i saken; etterforskning, tilrettelagte politiavhør, hovedforhandling og erstatning.
 • Rådgivning.
Erstatningsrett
 • Bistår i alle typer erstatningssaker og forsikringssaker.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Familierett
 • Barnerett
  Fast bosted, samvær, foreldreansvar med mer.
 • Barnevernsrett
  Omsorgsovertakelse og samværsregulering.
  Rådgivning, samtaleprosess og tvisteløsning for fylkesnemnder og domstoler.
 • Strafferettslige sider innen familieretten.
 • Felleseieskifte og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
  Ektepakt og samboeravtale.
  Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd, i og utenfor ekteskap.
  Bistår ved privat og offentlig skifte.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Fast eiendoms rettsforhold
 • Bistår i de aller fleste rettsforhold knyttet til fast eiendom, foruten transaksjoner ved kjøp og salg.
 • Eierskiftesaker ved kjøp og salg av fast eiendom.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Forsikringsrett
 • Bilansvar
 • Boligforsikring
 • Erstatningsoppgjør
 • Person- og yrkesskade
 • Transportskade
Forsvarer i straffesaker
 • Bistår i alle typer straffesaker og på alle stadier i saken; etterforskning, tvangsmidler, politiavhør, hovedforhandling, anke og gjenopptakelse.
 • Erstatningskrav i forbindelse med straffesaker.
 • Erstatning for urettmessig straffeforfølgning.
 • Førerrett for motorkjøretøy i straffesaker.
 • Inndragning i straffesaker.
 • Privatengasjert og offentlige forsvareroppdrag.
 • Rådgivning og straffeprosess.
Forvaltningsrett
 • Bistår i alle typer forvaltningsrettslige saker og prosesser, både for privatpersoner og virksomheter.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Førerrett for motorkjøretøy
 • Førerkortsaker, strafferettsporet og forvaltningsrettsporet.
Helserett
 • Bistår i helserettslige saker og prosesser.
 • Forvaltningsrettslig, erstatningsrettslig og strafferettslige saker med helserettslige sider.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Kontraktsrett og avtalerett
 • Bistår i alle typer avtalerettslige saker, både i, og utenfor kontrakt.
 • Entrepriserett, bygg og anlegg.
 • Kjøpsrett, forbrukerkjøp, håndverkertjenester med mer.
 • Rådgivning og tvisteløsning.
Miljø- og energirett
 • Bistår i alle saker innen forvaltningsrettslige emner.
 • Rådgivning, prosess og tvisteløsning.
Offentlige anskaffelser
 • Bistår i alle stadier av offentlige anskaffelser.
 • Rådgivning, klagebehandling KOFA, tvisteløsning og prosess.
Pengekravsrett
 • Bistår i de aller fleste saker med pengekrav.
 • Tvangsgrunnlag og innfordring.
Personrett
 • GDPR
 • Fremtidsfullmakt
 • Verge
Plan- og bygningsrett
 • Reguleringssaker
 • Rådgivning, søknad, klagesaker og prosess.
Selskapsrett
 • Bistår på en rekke områder innen selskapsretten.
Sosialrett
 • Bistår i de aller fleste sosialrettslige saker.
 • Rådgivning og behandling av sosiale saker i fylkesnemnder og domstoler.
Strafferett
 • Bistår i alle type straffesaker og på alle saksstadier.
 • Spesiell strafferett: Økonomiske straffesaker, fiskerisaker og straffesaker inne spesiallovgivning, herunder helsetjenester, med mer.
Styreansvar
 • Rådgivning og tvisteløsning vedrørende erstatningsansvar for styremedlemmer.
Transportrett
 • Bistår innen alle transportnæringer; vei-, sjø- og lufttransport. Se også forsikringsrett.
Tvisteløsning, prosedyre og privat voldgift
 • Bistår i de aller fleste saker hvor det er aktuelt med rettslig pågang i en, eller annen form.