Kontaktinformasjon


Advokatfirmaet Stenstrøm AS

Postadresse:
Postboks 2022 Kanebogen
9497 Harstad

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanes gate 16
9406 Harstad

E-post:
rune@advokatstenstrom.no

Telefon:
+47 915 85862

Hjemmeside:
www.advokatstenstrom.no

Driftskonto:
Sparebank1 Nord-Norge
4612 49 10986

Organisasjonsnummer:
928 330 648

EHF (Elektronisk faktura):
928 330 648