Om oss

Advokatfirmaet Stenstrøm AS har kontoradresse i Harstad og kom i ordinær drift per 1. januar 2022.

Kompetansen som tilbys, baserer seg på mer enn 20 års erfaring fra offentlig forvaltning, politi- og påtalemyndighet, Forsvaret, privatpraktiserende advokat og de siste 13 årene som partner før oppstart av Advokatfirmaet Stenstrøm AS.

Det tilbys advokattjenester til privatpersoner, organisasjoner, det offentlige og næringslivet. Advokatfirmaet Stenstrøm er ikke stedbundet og både inn- og utland er vårt marked.

Kompetansen består videre i et sterkt sosialt og samfunnsmessig engasjement som har kommet til uttrykk gjennom mer enn 20 års erfaring fra politikk og samfunnsliv. Politisk aktiv i styrer og verv, herunder kommunepolitikk innen kommunestyre, formannskap og mengder av kommunale utvalg og råd. Gruppeleder i kommunestyret og varamann til Stortinget har det også blitt tid til. Et utstrakt engasjement innen frivillige organisasjoner, spesielt innen idretten, har også tilført kunnskap og kompetanse. I tillegg har det etter hvert blitt en god del styreverv innen ulike bransjer og næringer.

Mer enn 10 års erfaring som offiser og militærjuridisk rådgiver for militær sjef, deltakelse i nasjonal juridisk faggruppe innen Forsvaret og flere kontrakter ved innenlands og utenlands tjeneste, har tilført en kompetanse og egenskaper som kommer til uttrykk ved utøvelsen av advokatpraksisen. Tilgjengelig, lojal og oppofrende.

Advokatfirmaet Stenstrøm har et oppriktig engasjement for samfunnet, miljøet, menneskene og næringslivet som gir de samfunnsmessige rammer for rettsreglenes virkeområde. Med oppriktig engasjement, forståelse, kunnskap og kompetanse vil du som kunde oppleve å bli holdt orientert og veiledet gjennom det juridiske landskapet som har mange fallgruver og utilsiktede konsekvenser dersom det trås feil. Advokatfirmaet Stenstrøm vil gjerne stille på din side og sammen oppnå best mulige resultater for deg og eller din virksomhet.